مشاوره تلفنی -صدای مشاور. قوانین عاطفی خانواده:

دکتر لیلیان گلاس میگوید وقتی زنی چیزی را میخواهد درخواست خود را با لحن ملایم و خاصی بیان می کند بنابراین از دیگران هم انتظار دارد درخواست های خود را همانگونه ابراز کنند و وقتی دیگران این کار را نمیکنند انتظارات روانی-زبانی زنان ارضا نمی شود و نفرت به وجود می آید.

*******

وقتی زنی تحت فشار و استرس روانی است حرف زدن با شوهرش را موهبتی بزرگ میداند ولی اگر مردی تحت فشار و استرس روانی است حرف زدن زنش را دخالتی در مراحل حل مشکل خود میداند.این برداشت های مختلف به علت انعکاس ساختار های مغزی متفاوت آنهاست.

صدای مشاور(تلفنی)

شماره تماس با تلفن ثابت از سراسر ایران

 109 9070 909 

همه روزه 8 صبح الی 8 شب

رضوانی نژاد_دکترصفایی