مشاوره تلفنی -صدای مشاور.مشاوره خانواده(همسران)

مردان چه میخواهند

مردان میخواهندکه زنان ۱.کمترحرف بزنند۲.کمترهیجانی شوند۳.فعالیتهای بدنی بیشتری داشته باشند ۴.کمتر رمانتیک باشند ۵.بیشتر به رابطه زناشویی بپردازند ۶.کمتر فکر خود را به دیگران مشغول کنند ۷.به کارشان بیشتر اهمیت دهند ۸.بیشتر منطقی باشند ۹.بیشتر در خانه بمانند ۱۰.کمتر حساس باشند ۱۱.خوش قول تر باشند ۱۲.برای رفتن به جایی زودتر حاضر شوند

********

زنان چه میخواهند

زنان میخواهند که مردان ۱.بیشتر حرف بزنند ۲.بیشتر عاطفی باشند ۳.فعالیتهای بدنی کمتری داشته باشند ۴.بیشتر رمانتیک باشند ۵.بیشتر به نوازشهای عاشقانه بپردازندوکمتر به فکررابطه جنسی صرف باشند ۶.به دیگران بیشتر فکر کنند ۷.وقت خودرا کمتربه کار وبیشتر به خانواده اختصاص دهند ۸.کمتر حسابگر باشند ۹.بیشتر به بیرون از خانه بروند ۱۰.همدردی بیشتر نشان دهند ۱۱.کمتر عجله داشته باشند ۱۲.به سلامت خود بیشتر برسند

********

رابطه زناشویی وقتی مطبوع و لذت بخش است که درسایر روابط زندگی مشترک صمیمیت وعشق وجود داشته باشد.این موضوع برای زنان از اهمیت بالایی برخوردار است تا حدی که اگر در زندگی مشترک وروابط عاشقانه زنان صمیمیت واقعی ایجاد شود زنان وهمسرانشان بیشترین بهره رااز رابطه جنسی خواهند برد.

********

برخی ازمشکلات زناشویی به این دلیل است که مرد یا زن انتظار دارد همسرش مانند او بیندیشند وهمان علائم وحساسیت های خاص اورا داشته باشد.ازاین رو دربسیاری موارد اختلافات میان زن وشوهر به ویژه در سالهای اول زندگی از ناهمزبانی وراه نیافتن به دنیای یکدیگر ودست نیافتن به زبان مشترک سرچشمه میگیرد

*******

زنان به طور طبیعی به عشق، رابطه زناشویی، ارتباط، همکاری، تعاون وهماهنگی بهای بیشتری میدهند اما مردان به عاشق پیشگی، رسیدن به هدف، کسب قدرت، رقابت ومنطق وکارایی بها میدهند .با احترام گذاشتن به تفاوتهایمان بهتر میتوانیم به چشم اندازها ونظریات همسرمان پی ببریم

********

در مناسبات بین زن و مرد برای زن: بیش از آنکه لذت جنسی مطرح باشد تسخیر قلب مرد مطرح است.حال آنکه در مرد برعکس است یعنی جنبه جسمانی بر بعد عاطفی غلبه دارد.یعنی به عبارتی مرد جسم زن را میخواهد و زن قلب اورا و این خود نمایی و دلربایی زن فطری بوده و با هدف تصاحب دل مرد است. حضرت علی می فرمایند:زن گلی خشبوست نه قهرمان واین به همان نکته اشاره دارد که مرد هرچند از زور بازو برخوردار است اما این زن است که با عشق و محبت فرد را اسیر خود می سازد.

********صدای مشاور(تلفنی)

شماره تماس با تلفن ثابت از سراسر ایران

 109 9070 909 

همه روزه 8 صبح الی 8 شب

رضوانی نژاد_دکترصفایی