مشاوره تلفنی -صدای مشاور.ضرورت واهمیت مشاوره

رشدادمی فرایندی روانی اجتماعی است وشامل تغییرات بدنی همراه باشکل گیری،تحول عاطفی وپیشرفتدرامورزندگی وتوسعه روابط اجتماعی است

ازعمده ترین خصوصیاتی که به زندگی معنا میبخشد هماهنگی بین سبک زندگی وارزشهای خود است .آگاهی یافتن از احساسات درونی وتغییر وتحولات فکری نیاز به تصمیم گیری در مورد آینده تحصیلی، شغلی و زناشویی را افزایش میدهد واین دلیلی بر ضرورت واهمیت شکل گیری مشاوره است.لازمه رشد شخصیت سالم برخورداری از شناخت وآگاهی از روند رشد است ومشاوره با متخصصین این امر را تسهیل میکند .خوشبختانه با رشد فکری جامعه نگاه افراد به مقوله مشاوره نسبت به گذشته تغییر کرده وبرای گذران امور روزمره وتغییر سبک زندگی از کمک متخصصین بهره میبرند.گرفتاری ، مشکلات زندگی وترافیک شهری سبب شده تا افراد بدنبال راههای سهل الوصولی باشند که وقت کمتری را تلف کندواین زمینه تاسیس مراکز مشاوره تلفنی  گردید. هم اکنون در بسیاری از کشورها خطوط مشاوره آنلاین بصورت شبانه روزی فعال است ودر ایران نیز سازمان بهزیستی متولی این امر در دو دهه قبل است اگرچه که در این امر موفق بوده ولی با حجم روز افزون مراجعین وعدم پاسخگویی متخصصین بسیاری بر این باور بودند که پشت خط ماندن ارزش ندارد وبه تدریج نارضایتی زیادی ایجاد شد که سبب گردید با همت مخابرات خطوط مشاوره in زیر نظر متخصصین سازمان نظام روانشناسی راه اندازی شود

مرکز مشاوره تلفنی رهنما طی ده سال فعالیت یکی از موفق ترین مراکز مربوطه است که بالاترین درجه رضایت مندی در مراجعین را کسب کرده است

صدای مشاور(تلفنی)

شماره تماس با تلفن ثابت از سراسر ایران

 109 9070 909 

همه روزه 8 صبح الی 8 شب

رضوانی نژاد_دکترصفایی